ממירים קטליטיים ומסנני חלקיקים לגנרטורים, מפעלים וכלי צמ”ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממיר קטליטי הוא מכשיר להפחתת גזי פליטה היעיל והנפוץ ביותר שקיים. הוא ממוקם במערכת הפליטה, כך שגזי פליטה לזורמים דרכו ובאים במגע קרוב עם חומר קטליטי המקדם תגובות שונות בין המרכיבים של גזי הפליטה.

ניתן לחלק את התגובות האלה לשתי קטגוריות – ‘חמצון’ ו ‘סינון’.

 

תגובות חמצון:

CO(חד תחמוצת הפחמן)+O2 (חמצן)= CO2 (פחמן דו חמצני)

Hx Cx (פחמימנים) + O2 (חמצן)= CO2 (פחמן דו חמצני) + H2O (מים)

תגובות הפחתה:

Nox (תחמוצת החנקן) = N (חנקן) + O2 (חמצן)

לאט לאט, דרישות בקרת פליטות הדורשות יותר ויותר מגנרטורים ממונעי דיזל ומכלי צמ”ה לשלב ממירים קטליטיים, מסנני חלקיקים (DPF) או שניהם.

אנחנו יכולים לעזור לך להתאים את כליך לעידן החדש ולתקן ולתחזק את כל הסוגים של ממיר הקטליטי ומתקני מסנן חלקיקי דיזל על צי הכלים שברשותך.